Những hòn đảo đẹp như trong truyện cổ tích cư dân của đảo chỉ có 44 người